Cilt 1, Sayı 1 (2017)

Özel Sayı

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir İçindekiler

İçindekiler

Makaleler

Ambalajlanmış Meyvelerde Tüketici Algısı PDF
Özge Horzum, Nalan Bakoğlu, Nurdan Tuna Güneş
Badem Çağlasında Farklı Poşetleme Uygulamalarının Muhafaza Süresine ve Kalite Özelliklerine Etkileri PDF
Ömür Dündar
Bazı Partenokarp İncir Çeşitlerinde Uygun Hasat Zamanı ve Depolama Performanslarının Belirlenmesi PDF
Birgül Ertan, Özlem Tuncay
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Bahçe Bitkilerinin Muhafaza Durumu PDF
Mustafa Akbulut, Keziban Yazıcı, Arzu Karataş, Nalan Bakoğlu, Burcu Göksu, Damla Turan Büyükdinç
Ekşi, Mayhoş ve Tatlı Nar Genotiplerine Ait Meyvelerin Depolama Süresince Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
Deniz EROĞUL, Halil İbrahim OĞUZ, Fatih ŞEN
Erikte Salisilik Asit Uygulamalarının Soğukta Depolama Süresince Kalite Değişimlerine Etkisi PDF
Ferhan SABIR
Farklı Yükseklikte Yetiştirilen Scarlet Spur Elmasının Muhafaza Süresi ve Kalite Değişimleri PDF
Ömür Dündar
Meyve Sebze İşlemede Elektrolize Yükseltgen Su Uygulamaları PDF
HACER PİŞKİN, ALPER KUŞÇU
Hasat Sonrası Sıcak Su Uygulamalarının Hünnap (Ziziphus jujuba Mill.) Meyvelerinin Kalite ve Depolanabilirliğine Etkileri PDF
Zeynep GÖK, Bilge TÜRK, Fatih ŞEN
'Hayward' Kivi Çeşidinde Kontrollü Atmosfer ve 1-Methylcyclopropene (1-MCP) Kombinasyonunun Meyve Kalitesi ve Muhafazası Üzerine Etkileri PDF
Adem DOĞAN, Mehmet Seçkin KURUBAŞ, Mustafa ERKAN
Hicaznar Nar Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerine Potasyum Uygulamalarının Etkisi PDF
zafer karaşahin
Işık Yayan Diyot (LED) Teknolojisinin Meyve ve Sebzelerin Hasat Sonrası Dönemindeki Uygulamaları PDF
Rezzan Kasım
Kalsiyum Uygulamasının Depolama Süresince Nar Meyvelerinin Fizyolojik ve Patolojik Bozukluklar ile Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi PDF
Bilge TÜRK, Fatih ŞEN
Karaman İli Soğuk Hava Deposu İşletmeciliğinin Mevcut Durumu ve Sorunları PDF
Ferhan SABIR, Ali SABIR, Alper GENÇER
Kestanelerde Farklı Sıcak Su Uygulamalarının Muhafaza Süre ve Kalitesine Etkileri PDF
Muharrem ÖZCAN
Kirazda Olgunluk Aşamasını, Kalsiyum, Soğuk ve Nem uygulamalarının Hasat Sonrası Kalite Kayıpları Üzerine Etkileri PDF
Erdal Ağlar, Lynn Edwards Long, Onur Saraçoğlu, Kenan Yıldız
Korkuteli İlçesinde Bulunan Soğuk Hava Depolarının Genel Özellikleri PDF
Ali ECE
Leonardit Uygulamasının Kiraz Meyvesinde Hasat Sonrası Dayanımına Etkilerinin Araştırılması PDF
Cavit Çağlar Çankaya
Maviyemiş (Vaccinium corymbosum) Renk Maddelerinin Mikroenkapsülasyonu PDF
Seda Bilek
Maviyemişlerde Pazarlama Ve Ambalajlama PDF
Mustafa AKBULUT, Nalan Bakoğlu
Modifiye mısır nişastası ve sığır jeatini içerikli yüzey kaplama materyalinin minimal işlenmiş Kıvırcıkta (Lactuca sativa L. var.crispa) muhafazaya etkisi PDF
Mehmet Ufuk Kasım, Rezzan Kasım
Sert Kabuklu Meyveler ve Fonksiyonel Özellikleri PDF
Nebahat Şule ÜSTÜN, Hasan KARAOSMANOĞLU
Sofralık İncirlerde Ambalaja Yerleştirme Şeklinin Kalite Korunumu Üzerine Etkileri PDF
Muharrem ÖZCAN
Soğuk Hava Depolarında Kullanılan Farklı Yapı Malzemelerinin Yalıtım ve Enerji Tasarrufu Özellikleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi PDF
Halil İbrahim Yılmaz
Türkiye Sofralık Üzüm Üretim ve Dış Ticaretine Üretim Yönünden Bir Bakış PDF
Mehmet Ali KİRACI
Türkiye’de Bahçe Ürünleri Üretim ve Pazarlama Süreçlerine Yönelik Mevzuat PDF
filiz Pezikoğlu
Türkiye’de Portakal Üreticilerinin Pazarlama Şekilleri Ve Pazarlama Hizmetlerine Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi PDF
MÜKERREM ATALAY ORAL, Metin Göksel AKPINAR
Ultraviyole Işık ve Çevresel Stres Şartlarında Meyve ve Sebzelerde Antosiyaninlerin Oluşumu ve Değişimi PDF
Rezzan Kasım
vurgulu elektrik alan uygulamasının meyve ve sebze bileşenleri üzerine etkisi PDF
betül altınay
Çay Üretiminde Hasat Ve Hasat Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri PDF
Mustafa AKBULUT, Nalan Bakoğlu
Elmada Bulunan Fitokimyasallar ve Diğer Zengin Bileşenlerin İnsan Sağlığına Yararları PDF
Özcan Bulantekin, Alper Kuşçu
Uzakdoğu Pazarına İhracatta Hasat Sonrası Uygulanacak Karantina Uygulamaları ve Meyve Kalite Parametrelerinde Meydana Gelen Değişimler PDF
Okan ÖZKAYA, Ömür DÜNDAR
'Dwarf Cavendish' Muz Klonunun Palistore Ortamında Muhafazası PDF
Mehmet Seçkin KURUBAŞ, Mustafa ERKAN
Zeytinyağında Değer Zinciri ve Kalite Döngüsü PDF
Renan TUNALIOĞLU, Ferit ÇOBANOĞLU, Çimen MUTLU
Yaş Sebze ve Meyve İhracatında Türkiye Pazarının Dünyadaki Yeri PDF
Gülen DEMİRTAŞ, Halil KIZILASLAN


ISSN: 2148-8770